نویسندگان سایت

مدیر

تصاویر

Modeling of Non-Point Source Pollution by Long- Term Hydrologic Impact Assessment (L-THIA) (Case Study: Zayandehrood Watershed) in 2015 Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 Provided for Non-Commercial Research and Educational Use only Not for Reproduction, Distribution or Commercial Use Assessment of impacts of land use changes on surface water using L-THIA model (case study: Zayandehrud river basin) Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 بررسی علل بحران کم آبی زاینده رود و ارایه راهکارهای لازم جهت مقابله با آن بررسی روند تغییرات آلودگی های هیدروکربورهای نفتی در آب و رسوبات حوزه جنوبی دریای خزر مکان یابی محل دفن زباله با به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش Topsis (مطالعه ی موردی: شهرستان گلپایگان) بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو كاربرد ماتريس رياضي در ارزيابي آثار توسعه كارخانه كمپوست (مطالعه موردي: كارخانه كمپوست شهرستان گلپايگان) عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از خیابانهای شهری و ارتباط این عوامل با سرمایه های اجتماعی؛ مورد مطالعه: خیابان 5 آذر شهرستان گرگان نمايش توزيع مکانی فسفر، نيتروژن، مواد جامد محلول و مواد جامد معلق در GIS و بررسی اثر کاربری اراضی بر ميزان اين آلاينده ها (مطالعه موردی: حوضه آبخيز زاينده رود( بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی( در رسوبات رودخانه زاینده رود) اثرات و پیامدهای حاصل از فعالیت های انسانی بر موجودات زنده و زیستگاه های تالاب گاوخونی بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی(حوضة آبخیز زاینده رود) بررسی عدم قطعیت در ارزیابی اثرات محیط زیست و استفاده از منطق فازی جهت مدیریت آن ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی مؤثر برآسایش انسان در فضای آزاد مطالعه موردی: شهر یاسوج امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدل SWOT بررسی کیفیت آب سطحی با استفاده از شاخص NSFWQI و ارزیابی ریسک آلودگی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه زاینده رود) برنامه ریزی و امکان سنجی نواحی مستعد طبیعت گردی با نگرش آمایش سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان بویر احمد) میزان اهمیت و وضعیت عوامل موثر در تغيير الگوي مصرف انرژي به سمت مصرف انرژي¬هاي پاك با نظر سنجی از متخصصان (مطالعه موردی: شهر یاسوج) ارزيابي اكوتوريسم در شهرستان بویراحمد با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) تغييرات كاربري اراضي و آثار آن بر كيفيت آب رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زاینده رود) کاهش آسیب به محیط زیست درعملیات حفاری چاه‌های نفت بررسی موانع تاثیرگذار بر آینده توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان) امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدلSWOT بررسی قابلیت ها و محدودیت های گردشگری (مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگري کوه گل و چشمه میشی، استان کهکیلویه و بویر احمد) بررسی فلزات سنگین (کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی) در رسوبات رودخانه زاینده رود بررسي گزارش‌هاي تجمع جیوه در محیط ها و بافت های مختلف در سالهای 2010 تا 2014 در ایران برنامه ریزی توسعه گردشگری با توجه به شرایط محیط طبیعی نمونه موردی(شهرستان بویراحمد) نقش کاربری اراضی در کیفیت آب رودخانه زاینده رود نخستین اجرای ماتریس ریاضی ارتقاء یافته برای ارزیابی اثرات توسعه کارخانه کمپوست در ایران (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) ارزیابی اثرات محیط¬زیستی محل¬های پیشنهادی کارخانه کمپوست با استفاده از روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات (RIAM) (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) انواع حافظه ها بازاریابی تک به تک مجموعه فیلم های آموزش کتیا (catia) نقشه های کامل تاسیسات یک هتل با زیربنای 10000 متر مربع پروژه ساخت ربات ارتباط بين شبكه ای با TCP/IP ترسیم مثال کاربردی در نرم افزار کتیا ترسیم شیرآب با نرم افزار کتیا ترسیم لاستیک ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم چوب لباسی با نرم افزار کتیا ترسیم تیغه فرز با نرم افزار کتیا ترسیم گوشی تلفن با نرم افزار کتیا مثالی کاربردی از فرمول نویسی در کتیا ترسیم میل لنگ ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم توپ فوتبال با نرم افزار کتیا ترسیم انبردست در نرم افزار کتیا ترسیم آج در نرم افزار کتیا

ادبیات فارسی  

 

ادبیات فارسی طبقه بندی شده- کتاب کنکوری

قیمت این پروژه 1000

ادبیات فارسی طبقه بندی شده- کتاب کنکوری برای رفتن به صفحه این...

جزوه تاریخ ادبیات

قیمت این پروژه 2000

جزوه تاریخ ادبیات رمز گردانی شده برای رفتن به صفحه این پروژه ...

جزوه کنایه ها ادبی

قیمت این پروژه 2000

جزوه کنایه ها ادبی ادبیات سوم برای رفتن به صفحه این پروژه کلی...

جزوه آموزشی ادبیات

قیمت این پروژه 2000

جزوه آموزشی ادبیات آرایه برای رفتن به صفحه این پروژه کلیک کنی...

جزوه ی فوق العاده کامل قرابت معنایی

قیمت این پروژه 2000

جزوه ی فوق العاده کامل قرابت معنایی برای رفتن به صفحه این پرو...

یه جزوه ی خوب برای قرابت معنایی

قیمت این پروژه 2000

یه جزوه ی خوب برای قرابت معنایی از دست ندینش برای رفتن به صفح...

جزوه ی کامل زبان فارسی اقای نجاتی

قیمت این پروژه 2000

جزوه ی کامل زبان فارسی اقای نجاتی برای رفتن به صفحه این پروژه...

جزوه تمامی تاریخ ادبیات های موجود درکتاب درسی

قیمت این پروژه 2000

جزوه  تمامی تاریخ ادبیات های موجود درکتاب درسی برای ...

سری دوم از کتاب های خوشخوان

قیمت این پروژه 2000

سری دوم از کتاب های خوشخوان قرابت معنایی برای رفتن به صفحه ای...

کتاب جامع ادبیات 3

قیمت این پروژه 2000

کتاب جامع ادبیات 3 برای رفتن به صفحه این پروژه کلیک کنید

جزوه کامل کتاب زبان فارسی برای کنکور

قیمت این پروژه 2000

جزوه کامل کتاب زبان فارسی برای کنکور برای رفتن به صفحه این پر...

جزوه کامل لغات ادبیات

قیمت این پروژه 2000

جزوه کامل لغات ادبیات برای رفتن به صفحه این پروژه کلیک کنید

قرابت معناییی

قیمت این پروژه 2000

قرابت معناییی جزوه عالی قرابت معنایی کل ابیات مهم با قرابتشون...

دانلود جزوه آموزشی ارایه های ادبی ویژه بچه های انسانی

قیمت این پروژه 2000

دانلود جزوه آموزشی ارایه های ادبی ویژه بچه های انسانی برای رف...

جزوه ی کامل زبان فارسی سوم جناب آقای تاجیک

قیمت این پروژه 2000

جزوه ی کامل زبان فارسی سوم جناب آقای تاجیک برای رفتن به صفحه ...

جزوه ادبیات قرابت از استاد عبدالاحمدی

قیمت این پروژه 2000

جزوه ادبیات قرابت  برای رفتن به صفحه این پروژه کلیک ...

جزوه واژگان ادبیات دوم و سوم و پیش به صورت درس به درس

قیمت این پروژه 2000

جزوه واژگان ادبیات دوم و سوم و پیش به صورت درس به درس برای رف...

جزوه زبان فارسی

قیمت این پروژه 2000

جزوه زبان فارسی برای رفتن به صفحه این پروژه کلیک کنید

جزوه ادبیات شاهین زاد

قیمت این پروژه 2000

جزوه ادبیات شاهین زاد مولف ادبیات تخته سیاه برای رفتن به صفحه...

جزوه کامل ادبیات کنکور

قیمت این پروژه 2000

جزوه کامل ادبیات کنکور شامل لغات و تاریخ ادبیات و املا بصورت ...

جزوه جمع بندی زبان فارسی کنکوری

قیمت این پروژه 2000

جزوه جمع بندی زبان فارسی کنکوری بصورت درس به درس برای رفتن به...

جزوه ی همایش دست نویس زبان فارسی کنکوری

قیمت این پروژه 2000

جزوه ی همایش دست نویس زبان فارسی کنکوری  استاد عبدال...

جزوه همایش دو روزه جمع بندی ادبیات ویژه کنکور ۹۶

قیمت این پروژه 2000

جزوه همایش دو روزه جمع بندی ادبیات ویژه کنکور ۹۶ برای رفتن به...

جزوه جامع و کامل زبان فارسی

قیمت این پروژه 2000

جزوه جامع و کامل زبان فارسی برای رفتن به صفحه این پروژه کلیک ...

کتاب فرهنگ املایی انشارات خیلی سبز

قیمت این پروژه 2000

کتاب فرهنگ املایی انشارات خیلی سبز برای رفتن به صفحه این پروژ...

جزوه زبان فارسی استاد احمد نیا مدرس موسسه پرواز کنکوری

قیمت این پروژه 2000

جزوه زبان فارسی استاد احمد نیا مدرس موسسه پرواز کنکوری برای ر...

جزوه دوپینگ ادبیات

قیمت این پروژه 2000

جزوه دوپینگ ادبیات جزوه ای جامع لغات املا تاریخ ادبیات(جامع و...

جزوه ی زبان فارسی سوم دبیرستان تجربی و ریاضی

قیمت این پروژه 2000

جزوه ی زبان فارسی سوم دبیرستان تجربی و ریاضی برای رفتن به صفح...

جزوه ی ادبیات پیش 1

قیمت این پروژه 2000

جزوه ی ادبیات پیش 1 برای رفتن به صفحه این پروژه کلیک کنید

جزوه ی ادبیات پیش 2

قیمت این پروژه 2000

جزوه ی ادبیات پیش 2 برای رفتن به صفحه این پروژه کلیک کنید

12

مطالب تصادفی

تبلیغات

مطالب تصادفی

تبلیغات