نویسندگان سایت

مدیر

تصاویر

Modeling of Non-Point Source Pollution by Long- Term Hydrologic Impact Assessment (L-THIA) (Case Study: Zayandehrood Watershed) in 2015 Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 Provided for Non-Commercial Research and Educational Use only Not for Reproduction, Distribution or Commercial Use Assessment of impacts of land use changes on surface water using L-THIA model (case study: Zayandehrud river basin) Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 بررسی علل بحران کم آبی زاینده رود و ارایه راهکارهای لازم جهت مقابله با آن بررسی روند تغییرات آلودگی های هیدروکربورهای نفتی در آب و رسوبات حوزه جنوبی دریای خزر مکان یابی محل دفن زباله با به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش Topsis (مطالعه ی موردی: شهرستان گلپایگان) بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو كاربرد ماتريس رياضي در ارزيابي آثار توسعه كارخانه كمپوست (مطالعه موردي: كارخانه كمپوست شهرستان گلپايگان) عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از خیابانهای شهری و ارتباط این عوامل با سرمایه های اجتماعی؛ مورد مطالعه: خیابان 5 آذر شهرستان گرگان نمايش توزيع مکانی فسفر، نيتروژن، مواد جامد محلول و مواد جامد معلق در GIS و بررسی اثر کاربری اراضی بر ميزان اين آلاينده ها (مطالعه موردی: حوضه آبخيز زاينده رود( بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی( در رسوبات رودخانه زاینده رود) اثرات و پیامدهای حاصل از فعالیت های انسانی بر موجودات زنده و زیستگاه های تالاب گاوخونی بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی(حوضة آبخیز زاینده رود) بررسی عدم قطعیت در ارزیابی اثرات محیط زیست و استفاده از منطق فازی جهت مدیریت آن ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی مؤثر برآسایش انسان در فضای آزاد مطالعه موردی: شهر یاسوج امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدل SWOT بررسی کیفیت آب سطحی با استفاده از شاخص NSFWQI و ارزیابی ریسک آلودگی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه زاینده رود) برنامه ریزی و امکان سنجی نواحی مستعد طبیعت گردی با نگرش آمایش سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان بویر احمد) میزان اهمیت و وضعیت عوامل موثر در تغيير الگوي مصرف انرژي به سمت مصرف انرژي¬هاي پاك با نظر سنجی از متخصصان (مطالعه موردی: شهر یاسوج) ارزيابي اكوتوريسم در شهرستان بویراحمد با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) تغييرات كاربري اراضي و آثار آن بر كيفيت آب رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زاینده رود) کاهش آسیب به محیط زیست درعملیات حفاری چاه‌های نفت بررسی موانع تاثیرگذار بر آینده توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان) امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدلSWOT بررسی قابلیت ها و محدودیت های گردشگری (مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگري کوه گل و چشمه میشی، استان کهکیلویه و بویر احمد) بررسی فلزات سنگین (کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی) در رسوبات رودخانه زاینده رود بررسي گزارش‌هاي تجمع جیوه در محیط ها و بافت های مختلف در سالهای 2010 تا 2014 در ایران برنامه ریزی توسعه گردشگری با توجه به شرایط محیط طبیعی نمونه موردی(شهرستان بویراحمد) نقش کاربری اراضی در کیفیت آب رودخانه زاینده رود نخستین اجرای ماتریس ریاضی ارتقاء یافته برای ارزیابی اثرات توسعه کارخانه کمپوست در ایران (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) ارزیابی اثرات محیط¬زیستی محل¬های پیشنهادی کارخانه کمپوست با استفاده از روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات (RIAM) (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) انواع حافظه ها بازاریابی تک به تک مجموعه فیلم های آموزش کتیا (catia) نقشه های کامل تاسیسات یک هتل با زیربنای 10000 متر مربع پروژه ساخت ربات ارتباط بين شبكه ای با TCP/IP ترسیم مثال کاربردی در نرم افزار کتیا ترسیم شیرآب با نرم افزار کتیا ترسیم لاستیک ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم چوب لباسی با نرم افزار کتیا ترسیم تیغه فرز با نرم افزار کتیا ترسیم گوشی تلفن با نرم افزار کتیا مثالی کاربردی از فرمول نویسی در کتیا ترسیم میل لنگ ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم توپ فوتبال با نرم افزار کتیا ترسیم انبردست در نرم افزار کتیا ترسیم آج در نرم افزار کتیا

معارف اسلامی  

 

نیاز انسان به دین

قیمت این پروژه 2000

انسان قادر است چنان آگاهيهاي خود را وسعت دهد كه همه عالم هستي...

درس به درس دینی

قیمت این پروژه 2000

درس به درس دینی پایه دهم برای رفتن به صفحه این پروژه کلیک کنی...

جزوه دین و زندگی

قیمت این پروژه 2000

جزوه دین و زندگی دروس 1تا 5 برای رفتن به صفحه این پروژه کلیک ...

جزوه دست نویس نکات دین و زندگی

قیمت این پروژه 2000

جزوه دست نویس نکات دین و زندگی این جزوه از جزوات نفر برتر کنک...

جزوه عالی دین وزندگی درس های یک تا چهار همراه همه ی نکات لازم

قیمت این پروژه 2000

جزوه عالی دین وزندگی درس های یک تا چهار همراه همه ی نکات لازم...

جزوه دین و زندگی یوسفیان پور

قیمت این پروژه 2000

جزوه دین و زندگی یوسفیان پور برای رفتن به صفحه این پروژه کلیک...

جزوه خلاصه دینی سال سوم

قیمت این پروژه 2000

جزوه خلاصه دینی سال سوم ویژه امتحان نهایی و کنکور  ب...

جزوه دین و زندگی3

قیمت این پروژه 2000

جزوه دین و زندگی3 وسژه جمع بندی کنکور برای رفتن به صفحه این پ...

بهترین جزوه جمع بندی دین و زندگی کنکور ۹۶

قیمت این پروژه 2000

بهترین جزوه جمع بندی دین و زندگی کنکور ۹۶  جمع بندی ...

جزوه ی فصل 3 تا 5 دینی دوم دبیرستان از موسسه گزینه 2

قیمت این پروژه 2000

جزوه ی فصل 3 تا 5 دینی دوم دبیرستان از موسسه گزینه 2...

جزوه ی فصل 6 تا ۸ دینی دوم دبیرستان از موسسه گزینه 2

قیمت این پروژه 2000

جزوه ی فصل 6 تا ۸ دینی دوم دبیرستان از موسسه گزینه 2 برای رفت...

جزوه ی فصل ۹تا ۱۰ دینی دوم دبیرستان از موسسه گزینه 2

قیمت این پروژه 2000

جزوه ی فصل ۹تا ۱۰ دینی دوم دبیرستان از موسسه گزینه 2 برای رفت...

جزوه ی فصل 12 تا ۱۴ دینی دوم دبیرستان از موسسه گزینه 2

قیمت این پروژه 2000

جزوه ی فصل 12 تا ۱۴ دینی دوم دبیرستان از موسسه گزینه 2 برای ر...

جزوه ی فصل ۱۵تا ۱۶ دینی دوم دبیرستان از موسسه گزینه 2

قیمت این پروژه 2000

جزوه ی فصل ۱۵تا ۱۶ دینی دوم دبیرستان از موسسه گزینه 2 برای رف...

جزوه ی فصل 1 تا 2دینی سوم دبیرستان از موسسه گزینه 2

قیمت این پروژه 2000

جزوه ی فصل 1 تا 2دینی سوم دبیرستان از موسسه گزینه 2 برای رفتن...

جزوه ی فصل 3 تا 5 دینی سوم دبیرستان از موسسه گزینه 2

قیمت این پروژه 2000

جزوه ی فصل 3 تا 5 دینی سوم دبیرستان از موسسه گزینه 2 برای رفت...

جزوه ی فصل 6تا 8دینی سوم دبیرستان از موسسه گزینه 2

قیمت این پروژه 2000

جزوه ی فصل 6تا 8دینی سوم دبیرستان از موسسه گزینه 2 برای رفتن ...

جزوه ی فصل 9تا 11دینی سوم دبیرستان از موسسه گزینه

قیمت این پروژه 2000

جزوه ی فصل 9تا 11دینی سوم دبیرستان از موسسه گزینه2 برای رفتن ...

جزوه ی فصل 14تا 16 دینی سوم دبیرستان از موسسه گزینه 2

قیمت این پروژه 2000

جزوه ی فصل 14تا 16 دینی سوم دبیرستان از موسسه گزینه 2 برای رف...

جزوه حرفه ای تصویر سازی دین و زندگی دوم

قیمت این پروژه 2000

 جزوه حرفه ای تصویر سازی دین و زندگی دوم برای رفتن ب...

جزوه حرفه ای تصویر سازی دین و زندگی سوم

قیمت این پروژه 2000

جزوه حرفه ای تصویر سازی دین و زندگی سوم برای رفتن به صفحه این...

جزوه حرفه ای تصویر سازی دین و زندگی پیش

قیمت این پروژه 2000

جزوه حرفه ای تصویر سازی دین و زندگی پیش برای رفتن به صفحه این...

جزوه دین وزندگی پیش ۱و۲

قیمت این پروژه 2000

جزوه دین وزندگی پیش ۱و۲  ویژه کنکور برای رفتن به صفح...

جزوه دینی

قیمت این پروژه 2000

جزوه دینی نکات مهم امتحانی برای رفتن به صفحه این پروژه کلیک ک...

جزوه همایش دین و زندگی

قیمت این پروژه 2000

جزوه همایش دین و زندگی استاد سرکشیک زاده 100 سوال پوششی جامع ...

جزوه علی دینی سوم

قیمت این پروژه 2000

جزوه عالی جمع بندی دینی سوم   برای رفتن به صفحه این ...

مطالب تصادفی

تبلیغات

مطالب تصادفی

تبلیغات