نویسندگان سایت

مدیر

تصاویر

Modeling of Non-Point Source Pollution by Long- Term Hydrologic Impact Assessment (L-THIA) (Case Study: Zayandehrood Watershed) in 2015 Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 Provided for Non-Commercial Research and Educational Use only Not for Reproduction, Distribution or Commercial Use Assessment of impacts of land use changes on surface water using L-THIA model (case study: Zayandehrud river basin) Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 بررسی علل بحران کم آبی زاینده رود و ارایه راهکارهای لازم جهت مقابله با آن بررسی روند تغییرات آلودگی های هیدروکربورهای نفتی در آب و رسوبات حوزه جنوبی دریای خزر مکان یابی محل دفن زباله با به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش Topsis (مطالعه ی موردی: شهرستان گلپایگان) بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو كاربرد ماتريس رياضي در ارزيابي آثار توسعه كارخانه كمپوست (مطالعه موردي: كارخانه كمپوست شهرستان گلپايگان) عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از خیابانهای شهری و ارتباط این عوامل با سرمایه های اجتماعی؛ مورد مطالعه: خیابان 5 آذر شهرستان گرگان نمايش توزيع مکانی فسفر، نيتروژن، مواد جامد محلول و مواد جامد معلق در GIS و بررسی اثر کاربری اراضی بر ميزان اين آلاينده ها (مطالعه موردی: حوضه آبخيز زاينده رود( بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی( در رسوبات رودخانه زاینده رود) اثرات و پیامدهای حاصل از فعالیت های انسانی بر موجودات زنده و زیستگاه های تالاب گاوخونی بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی(حوضة آبخیز زاینده رود) بررسی عدم قطعیت در ارزیابی اثرات محیط زیست و استفاده از منطق فازی جهت مدیریت آن ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی مؤثر برآسایش انسان در فضای آزاد مطالعه موردی: شهر یاسوج امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدل SWOT بررسی کیفیت آب سطحی با استفاده از شاخص NSFWQI و ارزیابی ریسک آلودگی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه زاینده رود) برنامه ریزی و امکان سنجی نواحی مستعد طبیعت گردی با نگرش آمایش سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان بویر احمد) میزان اهمیت و وضعیت عوامل موثر در تغيير الگوي مصرف انرژي به سمت مصرف انرژي¬هاي پاك با نظر سنجی از متخصصان (مطالعه موردی: شهر یاسوج) ارزيابي اكوتوريسم در شهرستان بویراحمد با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) تغييرات كاربري اراضي و آثار آن بر كيفيت آب رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زاینده رود) کاهش آسیب به محیط زیست درعملیات حفاری چاه‌های نفت بررسی موانع تاثیرگذار بر آینده توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان) امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدلSWOT بررسی قابلیت ها و محدودیت های گردشگری (مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگري کوه گل و چشمه میشی، استان کهکیلویه و بویر احمد) بررسی فلزات سنگین (کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی) در رسوبات رودخانه زاینده رود بررسي گزارش‌هاي تجمع جیوه در محیط ها و بافت های مختلف در سالهای 2010 تا 2014 در ایران برنامه ریزی توسعه گردشگری با توجه به شرایط محیط طبیعی نمونه موردی(شهرستان بویراحمد) نقش کاربری اراضی در کیفیت آب رودخانه زاینده رود نخستین اجرای ماتریس ریاضی ارتقاء یافته برای ارزیابی اثرات توسعه کارخانه کمپوست در ایران (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) ارزیابی اثرات محیط¬زیستی محل¬های پیشنهادی کارخانه کمپوست با استفاده از روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات (RIAM) (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) انواع حافظه ها بازاریابی تک به تک مجموعه فیلم های آموزش کتیا (catia) نقشه های کامل تاسیسات یک هتل با زیربنای 10000 متر مربع پروژه ساخت ربات ارتباط بين شبكه ای با TCP/IP ترسیم مثال کاربردی در نرم افزار کتیا ترسیم شیرآب با نرم افزار کتیا ترسیم لاستیک ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم چوب لباسی با نرم افزار کتیا ترسیم تیغه فرز با نرم افزار کتیا ترسیم گوشی تلفن با نرم افزار کتیا مثالی کاربردی از فرمول نویسی در کتیا ترسیم میل لنگ ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم توپ فوتبال با نرم افزار کتیا ترسیم انبردست در نرم افزار کتیا ترسیم آج در نرم افزار کتیا

محیط زیست  

 

Modeling of Non-Point Source Pollution by Long- Term Hydrologic Impact Assessment (L-THIA) (Case Study: Zayandehrood Watershed) in 2015

قیمت این پروژه 7000

Modeling of Non-Point Source Pollution by Long- Term Hydrolog...

Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015

قیمت این پروژه 8000

  Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Inde...

Provided for Non-Commercial Research and Educational Use only Not for Reproduction, Distribution or Commercial Use

قیمت این پروژه 7000

Provided for Non-Commercial Research and Educational Use only...

Assessment of impacts of land use changes on surface water using L-THIA model (case study: Zayandehrud river basin)

قیمت این پروژه 12000

Assessment of impacts of land use changes on surface water us...

Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015

قیمت این پروژه 10000

 Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI&n...

بررسی علل بحران کم آبی زاینده رود و ارایه راهکارهای لازم جهت مقابله با آن

قیمت این پروژه 3000

بررسی علل بحران کم آبی زاینده رود و ارایه راهکارهای لازم جهت ...

بررسی روند تغییرات آلودگی های هیدروکربورهای نفتی در آب و رسوبات حوزه جنوبی دریای خزر

قیمت این پروژه 3000

بررسی روند تغییرات آلودگی های هیدروکربورهای نفتی در آب و رسوب...

مکان یابی محل دفن زباله با به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش Topsis (مطالعه ی موردی: شهرستان گلپایگان)

قیمت این پروژه 4000

مکان یابی محل دفن زباله با به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مرات...

بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو

قیمت این پروژه 3000

بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو دوستان مقاله ز...

كاربرد ماتريس رياضي در ارزيابي آثار توسعه كارخانه كمپوست (مطالعه موردي: كارخانه كمپوست شهرستان گلپايگان)

قیمت این پروژه 4000

كاربرد ماتريس رياضي در ارزيابي آثار توسعه كارخانه كمپوست ) مط...

بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی( در رسوبات رودخانه زاینده رود)

قیمت این پروژه 4000

بررسی غلظت فلزات سنگین ) کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی ...

اثرات و پیامدهای حاصل از فعالیت های انسانی بر موجودات زنده و زیستگاه های تالاب گاوخونی

قیمت این پروژه 3000

اثرات و پیامدهای حاصل از فعالیت های انسانی بر موجودات زنده و ...

بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی(حوضة آبخیز زاینده رود)

قیمت این پروژه 4000

بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی)حو...

بررسی عدم قطعیت در ارزیابی اثرات محیط زیست و استفاده از منطق فازی جهت مدیریت آن

قیمت این پروژه 2000

بررسی عدم قطعیت در ارزیابی اثرات محیط زیست و استفاده از منطق ...

ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی مؤثر برآسایش انسان در فضای آزاد مطالعه موردی: شهر یاسوج

قیمت این پروژه 4000

ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی مؤثر برآسایش انسان در فضای آزاد ...

امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدل SWOT

قیمت این پروژه 4000

امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاد...

بررسی کیفیت آب سطحی با استفاده از شاخص NSFWQI و ارزیابی ریسک آلودگی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه زاینده رود)

قیمت این پروژه 4000

بررسی کیفیت آب سطحی با استفاده از شاخص NSFWQI و ارزیابی ریسک ...

برنامه ریزی و امکان سنجی نواحی مستعد طبیعت گردی با نگرش آمایش سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان بویر احمد)

قیمت این پروژه 3000

برنامه ریزی و امکان سنجی نواحی مستعد طبیعت گردی با نگرش آمایش...

ارزيابي اكوتوريسم در شهرستان بویراحمد با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)

قیمت این پروژه 4000

مژگان میرزایی 1 ، امیر بسطامی نیا 2 1-دانشجوی دکتری محیط زیست...

تغييرات كاربري اراضي و آثار آن بر كيفيت آب رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زاینده رود)

قیمت این پروژه 5000

تغييرات كاربري اراضي و آثار آن بر كيفيت آب رودخانه (مطالعه مو...

کاهش آسیب به محیط زیست درعملیات حفاری چاه‌های نفت

قیمت این پروژه 1000

کاهش آسیب به محیط زیست درعملیات حفاری چاه های نفت مژگان میرزا...

بررسی موانع تاثیرگذار بر آینده توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان)

قیمت این پروژه 2000

بررسی موانع تاثیرگذار بر آینده توسعه پایدار گردشگری شهری (مطا...

امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدلSWOT

قیمت این پروژه 2000

امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاد...

بررسی قابلیت ها و محدودیت های گردشگری (مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگري کوه گل و چشمه میشی، استان کهکیلویه و بویر احمد)

قیمت این پروژه 3000

بررسی قابلیت ها و محدودیت های گردشگری (مطالعه موردی: منطقه نم...

بررسی فلزات سنگین (کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی) در رسوبات رودخانه زاینده رود

قیمت این پروژه 3000

بررسی فلزات سنگین (کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی) در رس...

بررسي گزارش‌هاي تجمع جیوه در محیط ها و بافت های مختلف در سالهای 2010 تا 2014 در ایران

قیمت این پروژه 3000

بررسي گزارش هاي تجمع جیوه در محیط ها و بافت های مختلف در ساله...

برنامه ریزی توسعه گردشگری با توجه به شرایط محیط طبیعی نمونه موردی(شهرستان بویراحمد)

قیمت این پروژه 5000

برنامه ریزی توسعه گردشگری با توجه به شرایط محیط طبیعی نمونه م...

12345678910...

مطالب تصادفی

تبلیغات

مطالب تصادفی

تبلیغات