نویسندگان سایت

مدیر

تصاویر

Modeling of Non-Point Source Pollution by Long- Term Hydrologic Impact Assessment (L-THIA) (Case Study: Zayandehrood Watershed) in 2015 Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 Provided for Non-Commercial Research and Educational Use only Not for Reproduction, Distribution or Commercial Use Assessment of impacts of land use changes on surface water using L-THIA model (case study: Zayandehrud river basin) Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 بررسی علل بحران کم آبی زاینده رود و ارایه راهکارهای لازم جهت مقابله با آن بررسی روند تغییرات آلودگی های هیدروکربورهای نفتی در آب و رسوبات حوزه جنوبی دریای خزر مکان یابی محل دفن زباله با به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش Topsis (مطالعه ی موردی: شهرستان گلپایگان) بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو كاربرد ماتريس رياضي در ارزيابي آثار توسعه كارخانه كمپوست (مطالعه موردي: كارخانه كمپوست شهرستان گلپايگان) عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از خیابانهای شهری و ارتباط این عوامل با سرمایه های اجتماعی؛ مورد مطالعه: خیابان 5 آذر شهرستان گرگان نمايش توزيع مکانی فسفر، نيتروژن، مواد جامد محلول و مواد جامد معلق در GIS و بررسی اثر کاربری اراضی بر ميزان اين آلاينده ها (مطالعه موردی: حوضه آبخيز زاينده رود( بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی( در رسوبات رودخانه زاینده رود) اثرات و پیامدهای حاصل از فعالیت های انسانی بر موجودات زنده و زیستگاه های تالاب گاوخونی بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی(حوضة آبخیز زاینده رود) بررسی عدم قطعیت در ارزیابی اثرات محیط زیست و استفاده از منطق فازی جهت مدیریت آن ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی مؤثر برآسایش انسان در فضای آزاد مطالعه موردی: شهر یاسوج امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدل SWOT بررسی کیفیت آب سطحی با استفاده از شاخص NSFWQI و ارزیابی ریسک آلودگی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه زاینده رود) برنامه ریزی و امکان سنجی نواحی مستعد طبیعت گردی با نگرش آمایش سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان بویر احمد) میزان اهمیت و وضعیت عوامل موثر در تغيير الگوي مصرف انرژي به سمت مصرف انرژي¬هاي پاك با نظر سنجی از متخصصان (مطالعه موردی: شهر یاسوج) ارزيابي اكوتوريسم در شهرستان بویراحمد با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) تغييرات كاربري اراضي و آثار آن بر كيفيت آب رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زاینده رود) کاهش آسیب به محیط زیست درعملیات حفاری چاه‌های نفت بررسی موانع تاثیرگذار بر آینده توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان) امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدلSWOT بررسی قابلیت ها و محدودیت های گردشگری (مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگري کوه گل و چشمه میشی، استان کهکیلویه و بویر احمد) بررسی فلزات سنگین (کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی) در رسوبات رودخانه زاینده رود بررسي گزارش‌هاي تجمع جیوه در محیط ها و بافت های مختلف در سالهای 2010 تا 2014 در ایران برنامه ریزی توسعه گردشگری با توجه به شرایط محیط طبیعی نمونه موردی(شهرستان بویراحمد) نقش کاربری اراضی در کیفیت آب رودخانه زاینده رود نخستین اجرای ماتریس ریاضی ارتقاء یافته برای ارزیابی اثرات توسعه کارخانه کمپوست در ایران (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) ارزیابی اثرات محیط¬زیستی محل¬های پیشنهادی کارخانه کمپوست با استفاده از روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات (RIAM) (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) انواع حافظه ها بازاریابی تک به تک مجموعه فیلم های آموزش کتیا (catia) نقشه های کامل تاسیسات یک هتل با زیربنای 10000 متر مربع پروژه ساخت ربات ارتباط بين شبكه ای با TCP/IP ترسیم مثال کاربردی در نرم افزار کتیا ترسیم شیرآب با نرم افزار کتیا ترسیم لاستیک ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم چوب لباسی با نرم افزار کتیا ترسیم تیغه فرز با نرم افزار کتیا ترسیم گوشی تلفن با نرم افزار کتیا مثالی کاربردی از فرمول نویسی در کتیا ترسیم میل لنگ ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم توپ فوتبال با نرم افزار کتیا ترسیم انبردست در نرم افزار کتیا ترسیم آج در نرم افزار کتیا

مطالب

در رابطه با بیماری دیستروفی ماهیچه ای چه می دانید؟

این بیماری توسط یک نقص بروی یکی از ژن های مخصوصی که مرتبط با عملکرد ماهیچه است ایجاد می شود. ماهیچه قلب و بعضی از ماهیچه های غیر ارادی بدن نیز در بعضی از انواع این بیماری ممکن است درگیر شوند. اندامهای دیگر به ندرت ممکن است درگیر شوند. هر گونه اختلال ناشی از نقص در تغذیه سلولی را دیستروفی می گویند...

شنبه 23 آذر 1398

مدیر

مدیر

این بیماری توسط یک نقص بروی یکی از ژن های مخصوصی که مرتبط با عملکرد ماهیچه است ایجاد می شود.

ماهیچه قلب و بعضی از ماهیچه های غیر ارادی بدن نیز در بعضی از انواع این بیماری ممکن است درگیر شوند.

اندامهای دیگر به ندرت ممکن است درگیر شوند.

هر گونه اختلال ناشی از نقص در تغذیه سلولی را دیستروفی می گویند.

بیماری دیسترفی ماهیچه ای (Muscular Dystrophy) به گروهی از اختلالات عضلانی ارثی غیر التهابی ولی پیشرونده و در عین حال بدون اختلال در سیستم اعصاب مرکزی یا محیطی گفته می شود که با پیشرفت ضعیف شدن و انحلال اسکلت و ماهیچه های ارادی در کنترل بدن همراه است.

دیستروفی یک بی نظمی در ماهیچه است.

هنگامی که ماهیچه تحلیل می رود بافت چربی جانشین آن می شود.

دیستروفی ماهیچه ای یک سلسله بیماری های بسیار حاد ژنتیکی پیشرونده وابسته به کروموزوم هاست که باعث تخریب یا اختلال در در بافت ماهیچه ای می شود.

دیستروفی ماهیچه ای شامل ۸ نوع بیماری است که نمومه شاخص و شدید آن دیستروفی ماهیچه ای دوشن است.

انواع بیماری های دیستروفی ماهیچه ای: دیستروفی عضلانی نام یک گروه از بیماریهای مربوط به سیستم عضلانی بدن است.

این بیماریها انواع متعددی دارند: · دیسستروفی ماهیچه ای دوشن ·دیستروفی ماهیچه ای بکر ·دیستروفی ماهیچه ای میوتنیک ·دیستروفی ماهیچه ای اتروفی ·دیستروفی ماهیچه ای لیمب گرایدل ·دیستروفی ماهیچه ای مادر زادی ·دیستروفی ماهیچه ای فاسیو اسکا یو لو هو مو را ·دیستروفی ماهیچه ای امری دریفوس دیستروفی عضلانی توسط یک نقص بروی یکی از ژن های مرتبط با عملکرد ماهیچه ایجاد می شود علت دیستروفی عضلانی • دیستروفی عضلانی یک اختلال ارثی و در واقع یک ناهنجاری ژنتیکی است.

چگونگی انتقال آن به این صورت است که این بیماری توسط خانمی که ناقل ژن معیوب است اما خود آن خانم بیمار نیست، به فرزندان پسر منتقل می شود.

حال آنکه هنگامی که یک زن حامل ژن بیماری با یک مرد سالم ازدواج می کند، ممکن است نیمی از فرزندان پسر این بیماری را به ارث ببرند نوع دوشن وابسته به جنس است و در پسرها بیشتر شیوع دارد.

• سابقه خانوادگی دیستروفی عضلانی از عوامل موثر در ایجاد این بیماری می باشد.

ازدواج های فامیلی از جمله علل مهم ابتلای کودکان به بیماری دیستروفی عضلانی می باشد نوع خفیف آن وابسته به جنس نبوده و بر اثر ازدواج های فامیلی بروز می کند.

اگر دیستروفی عضلانی در فامیل فردی وجود داشته باشد، با تشخیص دقیق نوع ژن، می توان تا قبل از سه ماهگی ابتلای جنین را به این بیماری تشخیص داد که در صورت تشخیص دیستروفی، اجازه سقط جنین داده می شود.

بنابراین مطمئنا نقص ژنی باعث دیستروفی می شود.

طوری که علت دیستروفی چیزی نیست به جز وجود اشکالات روی پروتئین های ژنهای معینی از بدن.

انواع مختلفی از دیستروفی به علت نقص های متفاوت بروی ژنهای متفاوت به وجود می آید.

بطور مثال در دیستروفی عضلانی نوع دوشن نبودن دیستروفین موجب ازکارافتادگی فیبرهای ماهیچه می شود. بیماری دیسترفی ماهیچه ای به گروهی از اختلالات عضلانی ارثی غیر التهابی گفته می شود علایم‌ شایع‌  دیستروفی عضلانی علایم‌ زودرس‌: ضعف‌ راه‌ رفتن‌ شبیه‌ اُردک‌ افتادن‌ همراه‌ با دشواری‌ در برخاستن‌ عضلات‌ بزرگتر و قوی‌تر از معمول‌ به‌ نظر می‌رسند ولی‌ در عمل‌ ضعیف‌ترند. علایم‌ دیررس‌: ◊  پیشرفت‌ ضعیف‌ عضلانی‌ تا حدی‌ که‌ تا سن‌ 12ـ9 سال‌ کودک‌ مجبور به‌ استفاده‌ از صندلی‌ چرخدار می‌شود. ◊ عفونت‌ های تنفسی عود کننده‌ عواقب‌ مورد انتظار این‌ اختلال‌ در حال‌ حاضر غیرقابل‌ علاج‌ محسوب‌ می‌گردد. در برخی‌ انواع‌ آن‌، بیمار به‌ ندرت‌ به‌ سنین‌ بزرگسالی می رسند، سایر انواع‌ پیشرفت‌ آهسته‌ای دارند. تحقیقات‌ علمی‌ درباره‌ علل‌ و درمان‌های‌ این‌ اختلال‌ ادامه‌ دارد و این‌ نویدبخش‌ کشف‌ درمان‌های بهتر و افزایش‌ طول‌ عمر برای‌ این‌ بیماران‌ است‌. عوارض‌ احتمالی  دیستروفی عضلانی ¤ جمع‌شدگی عضلات‌ ¤ شکستگی‌ها یا آسیب‌های‌ مکرر ناشی‌ از افتادن‌ ¤ انحنای‌ ستون‌ فقرات‌ در اثر ضعف‌ عضلات‌ آن‌ ¤ پنومونی‌ (ذات‌الریه) در اثر ضعف‌ عضلات‌ قفسه‌ سینه‌ و کاهش‌ پاسخ‌ سرفه‌ نسبت‌ به‌ محرک‌ها در این‌ شرایط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نمایید؟ 1. شناسایی‌ علایم‌ دیستروفی‌ عضلانی‌ در کودک‌ توسط‌ والدین‌ 2. بروز عفونت‌، به‌ ویژه‌ عفونت‌ ریوی‌، پس‌ از تشخیص‌ این‌ اختلال‌ علایم‌ این‌ عفونت‌ عبارتند از: تب‌، سرفه‌ و درد سینه‌ تشخیص دیستروفی های عضلانی پزشک معالج بعد از صحبت با بیمار و والدین او در مورد مشکلات آنها و علائم بیماری، بیمار را معاینه می کند. آزمایش خون و بررسی آنزیم ها (بررسی سطح آلدولاز خون)، انجام الکترومیوگرافی یا نوار عضله و بررسی های ژنتیکی به تشخیص بیماری کمک می کند. ممکن است برای تشخیص قطعی بیماری نیاز به انجام بیوپسی یا نمونه برداری از عضله باشد. در انواع بیماری دیستروفی عضلانی بیماران از لحاظ تغذیه ای با مشکلات مشترکی مواجه اند درمان دیستروفی عضله این بیماری درمان ندارد. علت عمده بیماری ضعف پیشرونده عضلات است تا کنون هیچ راهی برای جلوگیری از تخریب و ضعف عضلات پیدا نشده است ولی پزشک معالج با انجام اقداماتی می تواند مشکلات بیمار را تا حدودی کم کند. مهمترین اقدامات عبارتند از: *فیزیوتراپی مهم ترین کمک فیزیوتراپ به بیمار آموزش و انجام دادن نرمش های مخصوصی برای کشش عضلات و افزایش قابلیت حرکت و نرمی مفاصل بخصوص مفصل مچ پا است. ممکن است استفاده از بریس های خاصی برای حمایت از مچ پا یا زانو به بیمار کمک کند تا بهتر راه برود. *دارو گاهی پزشک ارتوپد از داروهای کورتیکوستروئیدی استفاده می کند. البته باید متوجه خطرات استفاده از این داروها بخصوص در بچه ها بود. *ابزار های کمکی ممکن است استفاده از عصا، واکر یا ویلچر به بیمار کمک کند تا بهتر جابجا شود. با انجام تغییراتی در محیط خانه میتوان زندگی را برای این افراد تا حدودی راحتتر کرد. *جراحی گاهی اوقات پزشک ارتوپد می تواند با انجام جراحی هایی روی تاندون ها، حرکت مفاصل را بهتر کند. در صورت ایجاد تغییر شکل اکواینوس در مچ پا ( به پایین آمدن مچ پا) ممکن است بیمار نیاز به عمل جراحی بلند کردن تاندون آشیل داشته باشد. در صورت ایجاد اسکولیوز، جراحی آن می تواند نشستن بیمار را بهتر کرده، درد کمر را کاهش داده و موجب شود بیمار بهتر تنفس کند. معمولاً وقتی قوس جانبی ستون مهره از 20 درجه بیشتر می شود این جراحی به بیمار پیشنهاد می شود. در حین جراحی پزشک ارتوپد ستون مهره ها را صاف کرده و مهره ها را بوسیله میله های فلزی در همان حالت نگه می دارد و مهره ها را به هم جوش می دهد. نکات تغذیه ای در انواع بیماری های دیستروفی عضلانی، بیماران از لحاظ تغذیه ای با مشکلات مشترکی مواجه اند که در صورت عدم توجه به آن، عواقب ناگواری از جمله چاقی، پوکی استخوان، کمبود پروتئین، یبوست برای بیمار به دنبال خواهد داشت. پزشکان مصرف مواد مغذی آنتی اکسیدان مانند ویتامین E  وکوانزیم Q را برای بیماران توصیه می‌کنند. شناسایی علایم‌ دیستروفی عضلانی در کودک توسط‌ والدین‌ انجام می شود طرز برخورد و زندگی با بیمار مبتلا به دیستروفی عضله − مانند هر بچه دیگری این بچه ها نیاز به توجه و محبت و احساس امنیت دارند. آنها نیاز به تقویت حس اعتماد به نفس دارند.  − فرزند خود را تشویق کنید تا آنجا که می تواند مستقل باشد. با این کار حس اعتماد به نفس او را تقویت می کنید و موجب می شوید او برای خودش ارزش قائل شود. − اطلاعات لازم را در باره بیماریش به او بدهید و اجازه بدهید در تصمیم گیری های درمانی شرکت کند. − از دیگر اعضای فامیل بخواهید تا به شما کمک کنند و کمک آنها را قبول کنید. نگهداری از این بچه ها فشارهای عاطفی، بدنی و مالی زیادی را به والدین وارد می کند. − خودتان را برای داشتن چنین فرزندی سرزنش نکنید. هز کدام از اعضای خانواده ممکن است زمان هایی را بصورت غم، انکار، خشم، افسردگی و سرانجام قبول واقعیت تجربه کند. − بیماری به تدریج پیشرفت می کند و در زمان هایی فشار های روحی زیادی ممکن است به شما وارد شود. در جمع خانواده با هم باشید و همدیگر را حمایت کنید. شما تنها نیستید. حاملین‌ بیماری دیستروفی ماهیچه ای از طریق‌ آزمایش‌های طبی قابل‌ شناسایی هستند پیشگیری از  دیستروفی عضله در صورت‌ وجود سابقه‌ خانوادگی‌ این‌ بیماری‌: ο قبل‌ از تشکیل‌ خانواده‌، انجام‌ مشاوره‌ ژنتیک‌ لازم‌ است‌. ο زخم‌های‌ فشاری‌ ο درخانم‌های‌ باردار برای‌ تعیین‌ جنس‌ کودک‌ و این‌ که‌ آیا به‌ این‌ اختلال‌ مبتلا هست‌ یا خیر، آمنیوسنتر باید انجام‌ شود. ο حاملین‌ بیماری‌ از طریق‌ آزمایش‌های‌ طبی‌ قابل‌ شناسایی‌ هستند زیرا سطح‌ خونی‌ یک‌ آنزیم‌ حاضر در آنها بالاتر از طبیعی‌ است‌. ο از اضافه‌ وزن‌ باید پیشگیری‌ شود زیرا این‌ عارضه‌ خود بار اضافه‌ای‌ بر عضلات‌ ضعیف‌ شده‌ تحمیل‌ می‌کند.نام  
ایمیل  
نظر  
   

مطالب تصادفی

تبلیغات

مطالب تصادفی

تبلیغات