نویسندگان سایت

مدیر

تصاویر

Modeling of Non-Point Source Pollution by Long- Term Hydrologic Impact Assessment (L-THIA) (Case Study: Zayandehrood Watershed) in 2015 Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 Provided for Non-Commercial Research and Educational Use only Not for Reproduction, Distribution or Commercial Use Assessment of impacts of land use changes on surface water using L-THIA model (case study: Zayandehrud river basin) Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 بررسی علل بحران کم آبی زاینده رود و ارایه راهکارهای لازم جهت مقابله با آن بررسی روند تغییرات آلودگی های هیدروکربورهای نفتی در آب و رسوبات حوزه جنوبی دریای خزر مکان یابی محل دفن زباله با به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش Topsis (مطالعه ی موردی: شهرستان گلپایگان) بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو كاربرد ماتريس رياضي در ارزيابي آثار توسعه كارخانه كمپوست (مطالعه موردي: كارخانه كمپوست شهرستان گلپايگان) عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از خیابانهای شهری و ارتباط این عوامل با سرمایه های اجتماعی؛ مورد مطالعه: خیابان 5 آذر شهرستان گرگان نمايش توزيع مکانی فسفر، نيتروژن، مواد جامد محلول و مواد جامد معلق در GIS و بررسی اثر کاربری اراضی بر ميزان اين آلاينده ها (مطالعه موردی: حوضه آبخيز زاينده رود( بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی( در رسوبات رودخانه زاینده رود) اثرات و پیامدهای حاصل از فعالیت های انسانی بر موجودات زنده و زیستگاه های تالاب گاوخونی بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی(حوضة آبخیز زاینده رود) بررسی عدم قطعیت در ارزیابی اثرات محیط زیست و استفاده از منطق فازی جهت مدیریت آن ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی مؤثر برآسایش انسان در فضای آزاد مطالعه موردی: شهر یاسوج امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدل SWOT بررسی کیفیت آب سطحی با استفاده از شاخص NSFWQI و ارزیابی ریسک آلودگی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه زاینده رود) برنامه ریزی و امکان سنجی نواحی مستعد طبیعت گردی با نگرش آمایش سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان بویر احمد) میزان اهمیت و وضعیت عوامل موثر در تغيير الگوي مصرف انرژي به سمت مصرف انرژي¬هاي پاك با نظر سنجی از متخصصان (مطالعه موردی: شهر یاسوج) ارزيابي اكوتوريسم در شهرستان بویراحمد با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) تغييرات كاربري اراضي و آثار آن بر كيفيت آب رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زاینده رود) کاهش آسیب به محیط زیست درعملیات حفاری چاه‌های نفت بررسی موانع تاثیرگذار بر آینده توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان) امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدلSWOT بررسی قابلیت ها و محدودیت های گردشگری (مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگري کوه گل و چشمه میشی، استان کهکیلویه و بویر احمد) بررسی فلزات سنگین (کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی) در رسوبات رودخانه زاینده رود بررسي گزارش‌هاي تجمع جیوه در محیط ها و بافت های مختلف در سالهای 2010 تا 2014 در ایران برنامه ریزی توسعه گردشگری با توجه به شرایط محیط طبیعی نمونه موردی(شهرستان بویراحمد) نقش کاربری اراضی در کیفیت آب رودخانه زاینده رود نخستین اجرای ماتریس ریاضی ارتقاء یافته برای ارزیابی اثرات توسعه کارخانه کمپوست در ایران (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) ارزیابی اثرات محیط¬زیستی محل¬های پیشنهادی کارخانه کمپوست با استفاده از روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات (RIAM) (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) انواع حافظه ها بازاریابی تک به تک مجموعه فیلم های آموزش کتیا (catia) نقشه های کامل تاسیسات یک هتل با زیربنای 10000 متر مربع پروژه ساخت ربات ارتباط بين شبكه ای با TCP/IP ترسیم مثال کاربردی در نرم افزار کتیا ترسیم شیرآب با نرم افزار کتیا ترسیم لاستیک ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم چوب لباسی با نرم افزار کتیا ترسیم تیغه فرز با نرم افزار کتیا ترسیم گوشی تلفن با نرم افزار کتیا مثالی کاربردی از فرمول نویسی در کتیا ترسیم میل لنگ ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم توپ فوتبال با نرم افزار کتیا ترسیم انبردست در نرم افزار کتیا ترسیم آج در نرم افزار کتیا

مطالب

كاربرد ماتريس رياضي در ارزيابي آثار توسعه كارخانه كمپوست (مطالعه موردي: كارخانه كمپوست شهرستان گلپايگان)

قیمت این پروژه 4000

چهار شنبه 14 اسفند 1398

مدیر

مدیر

كاربرد ماتريس رياضي در ارزيابي آثار توسعه كارخانه كمپوست ) مطالعه موردي : كارخانه كمپوست شهرستان گلپايگان ( چكيده امروزه، تولید زباله به دليل افزايش جمعيت و كاهش زمين هاي در دسترس با چنان سرعتي در حال افزايش است كه با وجود پيشرفت علوم و فن آوري، مدیریت آن ها به يك مساله بغرنج تبديل شده است.

يكي از جالب ترين گزينه ها در مديريت مواد زايد جامد، توليد كمپوست است كه داراي صرفه اقتصادي و فوايد محيط زيستي قابل توجهي است.

با اين حال، كارخانه كمپوست مي تواند آثار زيانبار محيط زيستي نيز به همراه داشته باشد.

از اين نظر، انتخاب مكان مناسب براي محل دفن زباله و كارخانه هاي كمپوست، يكي از وظايف مهم در برنامه مديريت مواد زايد در جوامع در حال توسعه است .

ماتريس ریاضی يكي از روش هاي ارزیابی آثار توسعه است كه می تواند به كمك سامانه اطلاعات جهت ارزیابی آثار منفي استقرار صنايع كمپوست، به كار رود.

در روش ماتريس ریاضی، ابتدا معیارهای مهم جهت (GIS) جغرا فیایی به صورت كمي درمی آیند و در گام بعد، اقدام به بررسي GIS مكان یابی كارخانه كمپوست بررسي می شوند.

در ماتريس رياضي براي هر كدام از پارامترها معني دار بودن اثر با استفاده از هفت معيار بزرگي، وسعت و مدت اثر،اثرات هم بيشي، آثار تجمعي، فاكتور اختلاف نظر و معيار جبران محاسبه مي شوند و با بررسي آثار، مكان مناسب جهت احداث كارخانه كمپوست مشخص م يگردد.

در تحقيق حاضر، شهرستان گلپايگان واقع در استان اصفهان براي مكان يابي كارخانه كمپوست انتخاب شد.

سپس، سه گزينه مكاني پيشنهاد شده جهت بررسي و اولويت بندي براي ساختن كارخانه كمپوست مورد مطالعه قرار گرفتند.

گزينه ها به روش مقايسه توان و استفاده براي ارزيابي كلي و كيفي و روش ماتريس رياضي، مورد بررسي قرار گرفتند.

با توجه به نتايج ، مشخص شد.

گزینه 3 اولويت اول، گزینه 2 اولويت دوم و در نهايت گزینه 1 اولويت سوم را به خود اختصاص می دهد.

روش ماتريس ریاضی با داشتن انعطاف پذيري و دخالت دادن عوامل جبران اثر و اختلاف نظر، امكان تعامل سازنده میان توسعه دهندگان و ارزیابان را فراهم می آورد و نتيجه جامع تري نسبت به روش هاي ذهني به دست می دهد. كليد واژه ها : ارزيابي آثار توسعه، سامانه اطلاعات جغرافيايي، ماتريس رياضي، مكان يابي، برای رفتن به صفحه این پروژه کلیک کنیدنام  
ایمیل  
نظر  
   

مطالب تصادفی

تبلیغات

مطالب تصادفی

تبلیغات