نویسندگان سایت

مدیر

تصاویر

Modeling of Non-Point Source Pollution by Long- Term Hydrologic Impact Assessment (L-THIA) (Case Study: Zayandehrood Watershed) in 2015 Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 Provided for Non-Commercial Research and Educational Use only Not for Reproduction, Distribution or Commercial Use Assessment of impacts of land use changes on surface water using L-THIA model (case study: Zayandehrud river basin) Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 بررسی علل بحران کم آبی زاینده رود و ارایه راهکارهای لازم جهت مقابله با آن بررسی روند تغییرات آلودگی های هیدروکربورهای نفتی در آب و رسوبات حوزه جنوبی دریای خزر مکان یابی محل دفن زباله با به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش Topsis (مطالعه ی موردی: شهرستان گلپایگان) بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو كاربرد ماتريس رياضي در ارزيابي آثار توسعه كارخانه كمپوست (مطالعه موردي: كارخانه كمپوست شهرستان گلپايگان) عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از خیابانهای شهری و ارتباط این عوامل با سرمایه های اجتماعی؛ مورد مطالعه: خیابان 5 آذر شهرستان گرگان نمايش توزيع مکانی فسفر، نيتروژن، مواد جامد محلول و مواد جامد معلق در GIS و بررسی اثر کاربری اراضی بر ميزان اين آلاينده ها (مطالعه موردی: حوضه آبخيز زاينده رود( بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی( در رسوبات رودخانه زاینده رود) اثرات و پیامدهای حاصل از فعالیت های انسانی بر موجودات زنده و زیستگاه های تالاب گاوخونی بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی(حوضة آبخیز زاینده رود) بررسی عدم قطعیت در ارزیابی اثرات محیط زیست و استفاده از منطق فازی جهت مدیریت آن ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی مؤثر برآسایش انسان در فضای آزاد مطالعه موردی: شهر یاسوج امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدل SWOT بررسی کیفیت آب سطحی با استفاده از شاخص NSFWQI و ارزیابی ریسک آلودگی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه زاینده رود) برنامه ریزی و امکان سنجی نواحی مستعد طبیعت گردی با نگرش آمایش سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان بویر احمد) میزان اهمیت و وضعیت عوامل موثر در تغيير الگوي مصرف انرژي به سمت مصرف انرژي¬هاي پاك با نظر سنجی از متخصصان (مطالعه موردی: شهر یاسوج) ارزيابي اكوتوريسم در شهرستان بویراحمد با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) تغييرات كاربري اراضي و آثار آن بر كيفيت آب رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زاینده رود) کاهش آسیب به محیط زیست درعملیات حفاری چاه‌های نفت بررسی موانع تاثیرگذار بر آینده توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان) امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدلSWOT بررسی قابلیت ها و محدودیت های گردشگری (مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگري کوه گل و چشمه میشی، استان کهکیلویه و بویر احمد) بررسی فلزات سنگین (کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی) در رسوبات رودخانه زاینده رود بررسي گزارش‌هاي تجمع جیوه در محیط ها و بافت های مختلف در سالهای 2010 تا 2014 در ایران برنامه ریزی توسعه گردشگری با توجه به شرایط محیط طبیعی نمونه موردی(شهرستان بویراحمد) نقش کاربری اراضی در کیفیت آب رودخانه زاینده رود نخستین اجرای ماتریس ریاضی ارتقاء یافته برای ارزیابی اثرات توسعه کارخانه کمپوست در ایران (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) ارزیابی اثرات محیط¬زیستی محل¬های پیشنهادی کارخانه کمپوست با استفاده از روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات (RIAM) (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) انواع حافظه ها بازاریابی تک به تک مجموعه فیلم های آموزش کتیا (catia) نقشه های کامل تاسیسات یک هتل با زیربنای 10000 متر مربع پروژه ساخت ربات ارتباط بين شبكه ای با TCP/IP ترسیم مثال کاربردی در نرم افزار کتیا ترسیم شیرآب با نرم افزار کتیا ترسیم لاستیک ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم چوب لباسی با نرم افزار کتیا ترسیم تیغه فرز با نرم افزار کتیا ترسیم گوشی تلفن با نرم افزار کتیا مثالی کاربردی از فرمول نویسی در کتیا ترسیم میل لنگ ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم توپ فوتبال با نرم افزار کتیا ترسیم انبردست در نرم افزار کتیا ترسیم آج در نرم افزار کتیا

مطالب

بررسی عدم قطعیت در ارزیابی اثرات محیط زیست و استفاده از منطق فازی جهت مدیریت آن

قیمت این پروژه 2000

چهار شنبه 14 اسفند 1398

مدیر

مدیر

بررسی عدم قطعیت در ارزیابی اثرات محیط زیست و استفاده از منطق فازی جهت مدیریت آن مژگان میرزایی چکیده به طور کلی طبیعت و محیط زیست، با پیچیدگی، پویایی و عدم قطعیت همراه است.

دانش محدود از طبیعت و نبود داده shy;های کافی و حجم زیاد داده shy;های کیفی از دلایل نگاه ویژه ی ما به منطق فازی در ارزیابی اثرات است.

اساسا ما در طبیعت توانایی اندازه shy;گیری با هر درجه از دقت خاص محرومیم.

از این رو با عدم قطعیت در اطلاعات و یک ارزشگذاری کیفی که باید به اهمیت اثر بدهیم روبرو هستیم.

این عدم قطعیت را به راحتی می shy;توان با مجموعه shy;های فازی مدلسازی نمود.

منطق فازی به دلیل دارابودن مفاهیم ساده و انعطاف پذیر، کار با داده shy;های مبهم و مدلهای پیچیده، میتواند کارساز واقع شود.

منطق فازی به خوبی به ابهامات، صورتبندی ریاضی بخشیده و زمینه را برای تصمیم گیری و استدلال در مورد آنها فراهم می shy;سازد.

اغلب، پيچيدگي سيستم هاي زيستي و فقدان دانش ما از نحوه برهم كنش اجزاء آنها باعث شده است كه درك صحيح ارتباطات و واكنش آنها به تغييرات بسيار دشوار باشد، كه در نتيجه انجام تحليل هاي صحيح به منظور ارزيابي اثرات محيط زيستي را بسيار دشوار نموده است تا جايي كه در بسياري از مواقع نتايج اين ارزيابي ها با آنچه در واقعيت روي مي دهد فاصله بسيار دارد و اين به معني عدم قطعيت در نتايج ارزيابي مي باشد.

در ارزیابی اثرات محیط زبست منابع عدم قطعیت مربوط به دو بخش فرایند ارزیابی یعنی پیش بینی اثرات و ارزیابی اهمیت و معنی داری آن هاست.

با كمك منطق فازي از كل گويي و مطلق گويي در ارزيابي دور شده و ارزيابي اثرات به طرف قضاوتي درست تر و واقعي تر سوق داده مي شود.

منطق فازي در عصر فعلي كه تغييرات سريع همراه با پيچيدگي هاي بغرنج همراه شده، مي تواند جوابي مناسب براي اين شرايط باشد.

كاربرد منطق فازي در ارزيابي اثرات محيط زيستي نقطه شروعي در برابر روش هاي سنتي ارزيابي و ارتقاي كيفيت مطالعات ارزيابي خواهد بود.

کلمات کلیدی: عدم قطعیت، منطق فازی، محیط shy;زیست، Scrutiny of uncertainty in the environmental impact assessment and the use of fuzzy logic to management it Mojgan Mirzaei In general, nature and the environment are associated with the complexity, dynamics and uncertainty.

Limited knowledge of nature and the lack of sufficient data and large amounts of qualitative data is the reason importance of the fuzzy logic in the Impact Assessment.

Basically, we don t have ability to measure with any degree of precision in nature.

Hence, we face with uncertainties in information.

This uncertainty can easily be modeled with fuzzy sets.

Due to having simple and flexible fuzzy logic concepts, working with ambiguous data and complex models can be effective.

Often, the complexity of biological systems and the lack of knowledge of the interaction of components have caused very difficult understanding of communication and response to changes; As a result, accurate analysis is difficult to assess the environmental effects.

So that in many cases the results of this assessment is far from what happens in reality and this means is uncertainty in the results of the evaluation. In environmental impact assessment, source of uncertainty is related to the anticipated effects and assessment of their importance and significance. Using fuzzy logic, impact assessment is pushed more accurate and more realistic judgments. Fuzzy logic in the current era that rapid change is associated with complexity can be appropriate answer for this condition. The application of fuzzy logic in environmental impact assessment would be starting point against traditional methods of evaluating and improving the quality of studies. Keywords: uncertainty, fuzzy logic, environment. برای رفتن به صفحه این پروژه کلیک کنیدنام  
ایمیل  
نظر  
   

مطالب تصادفی

تبلیغات

مطالب تصادفی

تبلیغات