نویسندگان سایت

مدیر

تصاویر

Modeling of Non-Point Source Pollution by Long- Term Hydrologic Impact Assessment (L-THIA) (Case Study: Zayandehrood Watershed) in 2015 Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 Provided for Non-Commercial Research and Educational Use only Not for Reproduction, Distribution or Commercial Use Assessment of impacts of land use changes on surface water using L-THIA model (case study: Zayandehrud river basin) Evaluation of Surface Water Quality by NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment, Using WRASTIC Index in 2015 بررسی علل بحران کم آبی زاینده رود و ارایه راهکارهای لازم جهت مقابله با آن بررسی روند تغییرات آلودگی های هیدروکربورهای نفتی در آب و رسوبات حوزه جنوبی دریای خزر مکان یابی محل دفن زباله با به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش Topsis (مطالعه ی موردی: شهرستان گلپایگان) بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو كاربرد ماتريس رياضي در ارزيابي آثار توسعه كارخانه كمپوست (مطالعه موردي: كارخانه كمپوست شهرستان گلپايگان) عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از خیابانهای شهری و ارتباط این عوامل با سرمایه های اجتماعی؛ مورد مطالعه: خیابان 5 آذر شهرستان گرگان نمايش توزيع مکانی فسفر، نيتروژن، مواد جامد محلول و مواد جامد معلق در GIS و بررسی اثر کاربری اراضی بر ميزان اين آلاينده ها (مطالعه موردی: حوضه آبخيز زاينده رود( بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی( در رسوبات رودخانه زاینده رود) اثرات و پیامدهای حاصل از فعالیت های انسانی بر موجودات زنده و زیستگاه های تالاب گاوخونی بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی(حوضة آبخیز زاینده رود) بررسی عدم قطعیت در ارزیابی اثرات محیط زیست و استفاده از منطق فازی جهت مدیریت آن ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی مؤثر برآسایش انسان در فضای آزاد مطالعه موردی: شهر یاسوج امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدل SWOT بررسی کیفیت آب سطحی با استفاده از شاخص NSFWQI و ارزیابی ریسک آلودگی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه زاینده رود) برنامه ریزی و امکان سنجی نواحی مستعد طبیعت گردی با نگرش آمایش سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان بویر احمد) میزان اهمیت و وضعیت عوامل موثر در تغيير الگوي مصرف انرژي به سمت مصرف انرژي¬هاي پاك با نظر سنجی از متخصصان (مطالعه موردی: شهر یاسوج) ارزيابي اكوتوريسم در شهرستان بویراحمد با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) تغييرات كاربري اراضي و آثار آن بر كيفيت آب رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زاینده رود) کاهش آسیب به محیط زیست درعملیات حفاری چاه‌های نفت بررسی موانع تاثیرگذار بر آینده توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان) امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدلSWOT بررسی قابلیت ها و محدودیت های گردشگری (مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگري کوه گل و چشمه میشی، استان کهکیلویه و بویر احمد) بررسی فلزات سنگین (کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی) در رسوبات رودخانه زاینده رود بررسي گزارش‌هاي تجمع جیوه در محیط ها و بافت های مختلف در سالهای 2010 تا 2014 در ایران برنامه ریزی توسعه گردشگری با توجه به شرایط محیط طبیعی نمونه موردی(شهرستان بویراحمد) نقش کاربری اراضی در کیفیت آب رودخانه زاینده رود نخستین اجرای ماتریس ریاضی ارتقاء یافته برای ارزیابی اثرات توسعه کارخانه کمپوست در ایران (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) ارزیابی اثرات محیط¬زیستی محل¬های پیشنهادی کارخانه کمپوست با استفاده از روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات (RIAM) (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) انواع حافظه ها بازاریابی تک به تک مجموعه فیلم های آموزش کتیا (catia) نقشه های کامل تاسیسات یک هتل با زیربنای 10000 متر مربع پروژه ساخت ربات ارتباط بين شبكه ای با TCP/IP ترسیم مثال کاربردی در نرم افزار کتیا ترسیم شیرآب با نرم افزار کتیا ترسیم لاستیک ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم چوب لباسی با نرم افزار کتیا ترسیم تیغه فرز با نرم افزار کتیا ترسیم گوشی تلفن با نرم افزار کتیا مثالی کاربردی از فرمول نویسی در کتیا ترسیم میل لنگ ماشین با نرم افزار کتیا ترسیم توپ فوتبال با نرم افزار کتیا ترسیم انبردست در نرم افزار کتیا ترسیم آج در نرم افزار کتیا

مطالب

بررسي گزارش‌هاي تجمع جیوه در محیط ها و بافت های مختلف در سالهای 2010 تا 2014 در ایران

قیمت این پروژه 3000

چهار شنبه 14 اسفند 1398

مدیر

مدیر

بررسي گزارش هاي تجمع جیوه در محیط ها و بافت های مختلف در سالهای 2010 تا 2014 در ایران مژگان میرزایی دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، نجف آباد، اصفهان، ايران Email: mojgan_11884@yahoo.

com آمنه نیکبختی دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشگاه ملایر چکیده فلزات سنگين در طي فرآيند زمين شناسي، صنعتي و فعاليت هاي شهري ايجاد و در محيط زيست پراكنده مي شوند.

اين عناصر و تركيبات آنها پس از آزاد شدن، جذب سطوح ذرات معلق هوا و يا كلوييد هاي خاك مي شوند و با گذشت زمان ممكن است حتي به آبهاي سطحي و زيرزميني نفوذ و در محيط زيست انتشار بيشتري پيدا كنند و تهديدي جدي براي سلامتي انسان و حيات وحش باشند.

انتشار جيوه در محيط زست باعث آلودگي هاي زيست محيطي جدي مي شود و انسان و ساير ارگانيسم موجودات را در معرض خطر قرار ميدهد.

جيوه و تركيبات آن يكي از مهمترين منابع آلودگي است كه سيستم عصبي مركزي انسان را مختل مي نمايد.

مقادير قابل توجهي از جيوه مي تواند بوسيله فعاليتهاي صنعتي نظير صنايع كشاورزي يا فعاليتهاي پالايشگاهي نفت وارد محيط زيست گردد.

در اطراف پالايشگاهها و حوالي آنها زمينهاي كشاورزي زيادي وجود داردكه محصولات آنها به مصرف انسان، دام و طيور مي رسد و بدین ترتیب جیوه وارد زنجیره غذایی می شود.

هدف از این پژوهش بررسی تجمع جیوه در محیط های مختلف آب، خاک، هوا و بافت های مختلف موجودات است.

کلمات کلیدی: جیوه، آب، خاک، هوا و بافت، ، مقاله، پروژه، مقاله پژوهشی، مقاله ترویجی، مقاله isi، سبز، محیط زیست، منابع طبیعی، مهندس محیط زیست،ارزیابی، آلودگی،Gis Investigation of reports of mercury in the environment and accumulate in various environments and tissues in the years 2010 to 2014 Mojgan Mirzaei Young Researchers and Elite Club, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Isfahan, Iran Email: mojgan_11884@yahoo.

com Ameneh Nikbakhti Phd student in environmental science, Malayer University Abstract Heavy metals in the process of geological, industrial and urban development and environmental activities are scattered.

These elements and their compounds after the release, they are absorb particulate matter air or soil and over time may be permeate to surface water and groundwater and the environment and they are a serious threat to human health and wildlife.

Mercury emissions in the environment are caused serious environmental pollution.

Mercury and its compounds are one of the main sources of pollution that is disrupted the human central nervous system.

Significant amounts of mercury may enter to environment by industrial activities such as industry, agriculture or oil refinery operations.

The purpose of this study is evaluation of the accumulation of mercury in the environment, water, soil, air and tissues of creatures.

Key words: mercury, water, soil, air and tissue. برای رفتن به صفحه این پروژه کلیک کنیدنام  
ایمیل  
نظر  
   

مطالب تصادفی

تبلیغات

مطالب تصادفی

تبلیغات